Banner
Trang Chủ > Hỗ trợ khách hàng > Hướng dẫn mua hàng
Sơ lược về các tỉnh có đại lý phân phối sản phẩm

Bản đồ phân phối sản phẩm

Hiện nay các sản phẩm Đông trùng hạ thảo của chúng tôi được phân phối tại 15 tỉnh thành trong nước, bao gồm: Hà Nội, Qung Ninh, Hi Phòng, Hi Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bc Giang, Bc Ninh, Thái Nguyen, Vĩnh Phúc, Phú Th

Tư vấn hỗ trợ khách hàng