Banner
Trang Chủ > Hỗ trợ khách hàng > Thanh toán chuyển khoản
Các phương thức thanh toán

Công ty chấp nhận các phương thức thanh toán như sau:

1. Chuyển tiền/chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Đối với công ty, tổ chức vui lòng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

       Số tài khoản: 1007150499 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB)

      Chủ tài khoản: Công ty TNHH DV và PT thương mại Trường Vinh

 

Đối với cá nhân, quý khách vui lòng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

      Số tài khoản: 0011004164650 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank)

      Chủ tài khoản: Vũ Thị Kiều Hưng

 

2. Giao hàng và thanh toán trực tiếp khi nhận hàng

 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng